Curso on-line "Colaboración e financiamento de proxectos de I+D+i"

 

Nesta formación de 40 horas, os/as participantes adquirirán os coñecementos básicos sobre a xestión de contratos e proxectos de I+D+i que lles permitirán asesorar e apoiar, por un lado, na negociación de contratos e acordos de colaboración e, por outro, na xestión de proxectos de I+D de cara a obtención de financiamento público, incluindo a elaboración de propostas, a execución do proxecto e a xestión económica-administrativa.

Mais información