Curso on-line "Creación de EBT's nas Universidades: Marco xurídico e claves para a súa constitución"

En marzo de 2015 celebraremos a través da nosa plataforma on-line o Curso "Creación de EBT's nas universidades. Marco xurídico e claves para a súa constitución" de 40 horas de duración.

Dirixido a xestores/as de proxectos de creación de empresas nas universidades, persoal universitario que desexaba crear unha EBT como resultado da actividade de investigación, emprendedores e emprendedoras de proxectos tecnolóxicos de carácter innovador e a persoal que traballaba dentro do asesoramento á creación de EBT’s, profundizaron na análise dos aspectos xurídicos que implica a creación dunha spin-off, dende as aportacións á misma, a participación do persoal universitario na empresa ou o sistema de constitución.

Mais información