III Edición Curso on-line Financiamento de Empresas de Base Tecnolóxica

Ante o éxito que acadaron as dúas anteriores edicións desta formación, Uniemprende organiou a III edición do curso on-line Financiamento de Empresas de Base Tecnolóxica. Tivo como obxectivos, analizar as características e problemáticas das EBT's nas súas fases iniciais, coñecer os contidos principais dun plan de empresa e o seu enfoque como ferramenta para a obtención de financiamento e amosar as distintas alternativas de financiamento existentes para unha EBT, facendo especial fincapé no capital risco, nas súas características e nos seus mecanismos de actuación. 

Mais información