XV Concurso de Ideas Empresariais Innovadoras da USC

A Universidade de Santiago de Compostela convocou un ano máis o “Concurso de Ideas  Empresariais Innovadoras da USC”.

Este concurso, estivo dirixido a toda a comunidade universitaria e a todas as áreas de coñecemento de calquera das universidades galegas, tivo  por obxecto premiar a aquelas persoas emprendedoras que presenten ideas innovadoras susceptibles de converterse en proxectos empresariais a curto  e medio prazo.

Nesta XV edición na que outorgáronse 5 premios de 500 € cada un.